Zakaj se je uživanje alckoholnih pijač v Italui med letoma 1970 in 2005 zmanjšalo

Beccaria F., Allamani A., Cipriani F., Prina F. (2009), “Zakaj se je uživanje alckoholnih pijač v Italui med letoma 1970 in 2005 zmanjšalo” (Why the decrease in consumption of alcoholic beverages in Italy between the 1970 and the 2005), Socialno Delo 48(5-6):337-348.